×
Sprawdź nową formułę
olimpiad przedmiotowych

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
Nowa formuła Olimpiad (nie tylko) dla Mistrzów

Nowa formuła Olimpiad (nie tylko) dla Mistrzów

Chcąc przybliżyć Państwu nową formułę, przygotowaliśmy któtki opis typów zadań, które mogą pojawić się w naszych testach.

Język polski

I rodzaj
W zaprezentowanym tekście (literackim, popularnonaukowym, informacyjnym, użytkowym) usunięte zostały zdania. Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich zdań, tak aby stworzyć spójną, logiczną całość.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj artykuł. Uzupełnij luki odpowiednimi fragmentami tekstu zamieszczonymi poniżej. Jeden fragment jest zbędny.

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery teksty oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie przeczytanie tekstów, a następnie wskazanie którego z tekstów dotyczy pytanie.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj teksty A-D i wskaż, w którym z nich jest mowa o: ......

III rodzaj
W zaprezentowanym tekście (literackim, popularnonaukowym, informacyjnym, użytkowym) usunięte zostały niektóre wyrazy. Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednego, najbardziej odpowiedniego wyrazu pasującego do danej luki.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst i uzupełnij luki najbardziej odpowiednim z czterech wyrazów podanych poniżej.

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie przeczytanie tekstu, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Matematyka

I rodzaj
W zaprezentowanym zadaniu matematycznym usunięte zostały niektóre dane (liczby, jednostki, wyrazy). Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednej, najbardziej odpowiedniej informacji pasującej do danej luki, tak aby zadanie tworzyło spójną matematycznie logiczną całość.

Przykładowe zadanie:
Zapoznaj się z treścią zadania i uzupełnij luki najbardziej odpowiednią z czterech informacji podanych poniżej.
Kasia i Zosia poszły do pizzerii. Zamówiły jedną pizzę, która kosztowała 30 zł. Kasia zjadła ¾ pizzy, a Zosia 1)……. pizzy. Kasia zamówiła jeszcze napój za 5 zł, a Zosia za 8 zł. Dziewczynki zdecydowały każda zapłaci za swój napój, a za pizzę zapłacą po połowie, czyli po 2) ………. zł. Rachunek Kasi wyniósł 3) ……… zł, a Zosi 4) ……….. zł. Kasia zapłaciła za swoją część banknotem 50 złotowym i otrzymała 5) …………. zł reszty. Zosia zapłaciła banknotem 6) ………… złotowym i otrzymała 77 zł reszty.
1)    A.1/2    B.1/4    C.1/3    D.2/3
2)    A.10 zł    B. 30 zł    C.15 zł    D. 17 zł
3)    A.20 zł    B.23 zł    C.17 zł    D.15 zł
4)    A.23 zł    B.20 zł    C.24 zł    D.19 zł
5)    A.20 zł    B.25 zł    C.30 zł    D.27 zł
6)    A.50 zł    B.100 zł    C.200 zł    D. 20 zł

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery definicje oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się z ich treścią, a następnie wskazanie którego wyrazu definiowanego dotyczą.

Przykładowe zadanie:
A. cięciwa przechodząca przez środek okręgu
B. czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości a jego przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą na połowy
C. wielokąt o trzech bokach równej długości
D. ostrosłup, który ma w podstawie oraz ścianach bocznych trójkąty równoboczne
Zapoznaj się definicjami A-D i wskaż w której z nich jest mowa o:
1.    Rombie - …..
2.    Trójkącie równobocznym -…..
3.    Czworościanie foremnym - …..
4.    Średnicy -…..
5.    Kwadracie - ……

III rodzaj
W zaprezentowanych wyrażeniach usunięte zostały niektóre dane (liczby, znaki, jednostki, litery). Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich danych, tak aby wyrażenie było prawdziwe.

Przykładowe zadanie:
A.    cm
B.    8
C.    0,7
D.    :
Przeczytaj wyrażenia. Uzupełnij luki odpowiednimi danymi  zamieszczonymi powyżej. Jedna wartość jest zbędna.
1). 2 cm + 2 dm + ... m = 92 cm
2). 2 ... + 2 dm + 0,7 m = 92 cm
3). (99 + 9) ... 9 = 12

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się  treścią rozbudowanego zadania matematycznego, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe zadanie:
Płatki owsiane ważą 450 dag wraz z opakowaniem (masa brutto). Masa opakowania w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 3 cm x 20 cm x 15 cm wynosi 30 dag.
1.    Ile będą ważyć płatki z opakowaniem, jeśli zużyjemy 700g płatków (masa netto)?
A.    380 dag
B.    3 kg 50 dag
C.    3 kg 80 dag
D.    420 dag
2.    Jaka będzie pojemność dwudziestu takich opakowań?
A.    900 cm3
B.    720 cm3
C.    900 ml
D.    9 dm3

Język angielski

I rodzaj
W zaprezentowanym tekście (literackim, popularnonaukowym, informacyjnym, użytkowym) usunięte zostały zdania. Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich zdań, tak aby stworzyć spójną, logiczną całość.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj artykuł. Uzupełnij luki odpowiednimi fragmentami tekstu zamieszczonymi poniżej. Jeden fragment jest zbędny.

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery teksty oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie przeczytanie tekstów, a następnie wskazanie którego z tekstów dotyczy pytanie.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj teksty A-D i wskaż, w którym z nich jest mowa o: ......

III rodzaj
W zaprezentowanym tekście (literackim, popularnonaukowym, informacyjnym, użytkowym) usunięte zostały niektóre wyrazy. Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednego, najbardziej odpowiedniego wyrazu pasującego do danej luki.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst i uzupełnij luki najbardziej odpowiednim z czterech wyrazów podanych poniżej.

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie przeczytanie tekstu, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Historia

I rodzaj
W zaprezentowanym tekście źródłowym usunięte zostały zdania. Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich zdań, tak aby stworzyć spójną, logiczną całość.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst źródłowy. Uzupełnij luki odpowiednimi fragmentami tekstu zamieszczonymi poniżej. Jeden fragment jest zbędny.

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery materiały oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się z ich treścią, a następnie wskazanie którego z materiałów dotyczy pytanie.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałami źródłowymi A-D i wskaż, w którym z nich jest mowa o: ......

III rodzaj
W zaprezentowanym materiale źródłowym (tekst, mapa, schemat, tabela) usunięte zostały niektóre dane (daty, nazwiska, wyrazy). Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednej, najbardziej odpowiedniej informacji pasującej do danej luki.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i uzupełnij luki najbardziej odpowiednią z czterech informacji podanych poniżej.

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się  materiałem źródłowym, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i odpowiedz na pytania.

Historia

I rodzaj
W zaprezentowanym tekście źródłowym usunięte zostały zdania. Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich zdań, tak aby stworzyć spójną, logiczną całość.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst źródłowy. Uzupełnij luki odpowiednimi fragmentami tekstu zamieszczonymi poniżej. Jeden fragment jest zbędny.

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery materiały oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się z ich treścią, a następnie wskazanie którego z materiałów dotyczy pytanie.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałami źródłowymi A-D i wskaż, w którym z nich jest mowa o: ......

III rodzaj
W zaprezentowanym materiale źródłowym (tekst, mapa, schemat, tabela) usunięte zostały niektóre dane (daty, nazwiska, wyrazy). Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednej, najbardziej odpowiedniej informacji pasującej do danej luki.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i uzupełnij luki najbardziej odpowiednią z czterech informacji podanych poniżej.

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się  materiałem źródłowym, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i odpowiedz na pytania.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa

iro@iro.edu.pl
Telefon: (22) 517-13-00
Faks: (22) 517-13-01 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.