tel: 22 517-13-00
faks: 22 517-13-01
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpiada z matematyki - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z matematyki. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności matematyczne.

Olimpiada odbędzie się 10.12.2019 r. Oprócz olimpiady z matematyki, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, przyrody, geografii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z matematyki otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

ZAKRES TEMATYCZNY
 
KLASA IV szkoły podstawowej
Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Liczby naturalne;
2. Działania na liczbach naturalnych;
3. Systemy zapisywania liczb - dziesiętny, rzymski;
4. Prostokąt - obwód i pole;
5. Matematyka na co dzień - kalendarz, zegar, temperatura, waluta;
6. Zamiana jednostek masy, długości, czasu, monetarnych (w tym wyrażenia dwumianowane);
7. Zadania logiczne.
W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA V szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
1. Własności liczb naturalnych - wielokrotności, dzielniki, NWD, NWW;
2. Podzielność liczb naturalnych;
3. Ułamki zwykłe - pojęcie + zastosowanie;
4. Elementarne figury geometryczne - proste, półproste, odcinki, łamane;
5. Koła, okręgi;
6. Kąty;
7. Wielokąty - własności, obwód;
8. Zamiana jednostek pola;
9. Prostopadłościany - własności;
10. Matematyka na co dzień - skala.
W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA VI szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
1. Liczby całkowite, wartość bezwzględna;
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne;
3. Procenty;
4. Kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
5. Wielokąty - pole;
6. Prostopadłościany - pole powierzchni całkowitej, objętość;
7. Zamiana jednostek objętości;
8. Matematyka na co dzień - droga, prędkość, czas.
W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA VII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Podstawowe figury płaskie.
5. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
6. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
9. Własności trójkątów - obwody, pola.
10. Cechy przystawania trójkątów.
11. Potęga o wykładniku naturalnym.
12. Pierwiastki kwadratowe i sześcienne.
13. Czworokąty: własności, obwody, pola.
14. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Zakres materiału z klasy 7.
2. Liczby naturalne w systemie rzymskim.
3. Wartość bezwzględna liczby wymiernej.
4. Notacja wykładnicza.
5. Działania na potęgach o wykładniku naturalnym.
6. Pierwiastek kwadratowy i sześcienny.
7. Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedna niewiadomą.
8. Figury geometryczne na płaszczyźnie:
  • wielokąty foremne,
  • punkty kratowe,
  • odcinki w układzie współrzędnych,
  • związki miarowe w trójkącie prostokątnym.
9. Rozwiązywanie zadań tekstowych o zwiększonym stopniu trudności.
W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA III gimnazjum
1. Zakres materiału z klasy 2 gimnazjum.
2. Potęga o wykładniku całkowitym.
3. Działania na potęgach.
4. Notacja wykładnicza.
5. Podobieństwo figur:
  • stosunek pól figur podobnych,
  • stosunek objętości brył podobnych.
6. Cechy podobieństwa trójkątów.
7. Twierdzenie Talesa.
8. Bryły obrotowe - pole powierzchni i objętość.
9. Interpretowanie związków za pomocą wzorów.
10. Rozwiązywanie zadań tekstowych o zwiększonym stopniu trudności.
W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.