tel: 22 517-13-00
faks: 22 517-13-01
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpiada z j. polskiego - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z języka polskiego. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z języka ojczystego.

Olimpiada odbędzie się 09.12.2019 r. Oprócz olimpiady z języka polskiego, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, przyrody, geografii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z języka polskiego otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
 
ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA IV szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:
 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czas, liczba i osoba czasownika - określanie form;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej i ortograficznej.
3. Wiedza i literaturze:
 • Baśń, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.
4. Lektury:
 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
 • Grzegorz Kasdepke: Detektyw Pozytywka;
 • Charles Perrault: Kopciuszek;
 • Aleksander Puszkin: Bajka o rybaku i rybce;
 • Andersen: Baśnie (w tym: Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Królowa Śniegu);
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Legendy o powstaniu państwa polskiego: o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie;
 • Jan W. Góra: Nazywam się Jan Paweł II.
 
KLASA V szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres kl. IV oraz:
 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
 • Tryby czasownika;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki; temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).
3. Wiedza i literaturze - zakres kl. IV oraz:
 • Mit, powieść;
 • Środki stylistyczne: przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie.
4. Lektury:
 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Prometeusz, bogowie i ich domeny);
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród;
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni;
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Przyjaciele;
 • Bolesław Prus: Katarynka;
 • Lluis Cugota, Luisa Vera: Nazywam się Maria Skłodowska-Curie.
 
KLASA VI szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klasy IV, V oraz:
 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie;
 • Liczebniki - podział, odmiana, zastosowanie;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone
3. Wiedza i literaturze - zakres klasy IV, V oraz:
 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, wyraz dźwiękonaśladowczy.
4. Lektury:
 • Mity greckie (bogowie Olimpu, król Midas, Tezeusz i Ariadna, Odyseusz);
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Bolesław Prus: Katarynka;
 • Dorota Terakowska: Władca Lewawu;
 • Astrid Lindgren: Bracia Lwie Serce.
 
KLASA VII szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klasy IV-VI oraz:
 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia;
 • Zdania współrzędnie złożone - rodzaje zdań;
 • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
 • Synonimy, homonimy, antonimy.
3. Wiedza i literaturze - zakres klasy IV-VI oraz:
 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, dramat, komedia, tragedia;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, apostrofa, inwokacja, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, symbol.
4. Lektury:
 • Jan Kochanowski: wybór fraszek (Na lipę, Na zdrowie, Na dom w Czarnolesie, Na młodość, Na starość); pieśń Czego chcesz od nas, Panie...;
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, bohaterowie);
 • Adam Mickiewicz: Świtezianka;
 • Adam Mickiewicz: Dziady cz. II;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Henryk Sienkiewicz: Latarnik.
 • Nancy H. Kleinbaum: Stowarzyszenie Umarłych Poetów.
 
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-VII oraz:
 • Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe;
 • Przydawka, dopełnienie, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rodzaje;
 • Mowa zależna i niezależna;
 • Podstawa słowotwórcza i formant (rodzaje i funkcja).
3. Wiedza i literaturze - zakres klas IV-VII oraz:
 • Komizm i jego rodzaje;
 • Neologizm, eufemizm.
4. Lektury:
 • Jan Kochanowski: wybór trenów (I, V, VII, VIII);
 • Adam Mickiewicz: Reduta Ordona;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Arkady Fiedler: Dywizjon 303;
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze;
 • Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża.
 
KLASA III gimnazjum
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-VI szkoły podstawowej, klasy I-II gimnazjum oraz:
 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce.
3. Wiedza i literaturze - zakres klas IV-VI szkoły podstawowej, klasy I-II gimnazjum (epika, liryka, dramat; gatunki liryczne, epickie i dramatyczne; podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia; budowa wiersza; środki stylistyczne: porównanie homeryckie, apostrofa, inwokacja, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, symbol, neologizmy artystyczne oraz reportaż, felieton).
4. Lektury:
 • Utwory oznaczone w podstawie programowej gwiazdką;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze;
 • Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża;
 • Arkady Fiedler: Dywizjon 303.