tel: 22 517-13-00
faks: 22 517-13-01
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpiada z j. niemieckiego - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z języka niemieckiego. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z języka obcego.

Olimpiada odbędzie się {IRO_PIONIER_DATA_TESTU_N} r. Oprócz olimpiady z języka niemieckiego, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody, geografii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z języka niemieckiego otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA IV szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w lp. i mn. typu: tanzen, heißen, sein, haben, finden;
 • Szyk zdania z czasownikiem möchten;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku i Bierniku;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Zaimek osobowy w lp. i mn.;
 • Przeczenia nein, nicht, kein; partykuła doch;
 • Liczebniki główne 0-1000.
2. Funkcje językowe:
 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, nazwy wazniejszych miast;
 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania);
 • Polecenia typu: Höre/Lies den Text!, Wiederhole!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter! oraz zwroty używane na lekcji niemieckiego typu;
 • Wiederholen Sie bitte!, Ich verstehe nicht!;
 • Czas wolny;
 • Opis rodziny, zawody;
 • Kolory;
 • Szkoła, przedmioty szkolne.
KLASA V szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w lp. i mn. typu: tanzen, heißen, sein, haben, fahren, lesen, sprechen, möchten, finden; sich interessieren für;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku i Bierniku;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego.
2. Funkcje językowe:
 • Przedmioty, przybory szkolne;
 • Dni tygodnia;
 • Meble, kolory, pokoje; opis pokoju;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht, am Wochenende;
 • Przebieg dnia;
 • Wyrażanie zadowolenia, niechęci, opinii na temat danego przedmiotu, ustalanie terminów;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Wann hast du Mathe? Ich habe Mathe am Donnerstag.;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Pogoda, miesiące, pory roku.
KLASA VI szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Okoliczniki miejsca i czasu;
 • Celownik;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków.
2. Funkcje językowe:
 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe i środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Wygląd zewnętrz osoby, cechy charakteru;
 • Pogoda;
 • Opis pokoju z przyimkami z Celownikiem (an, auf, unter, hinter itp.);
 • Ubrania;
 • Zakupy;
 • Podawanie dat;
 • Jadzienie, raustauracja.
KLASA VII szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Spójniki weil, dass; ob,
 • Spójniki z szykiem prostym i przestawnym;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Przysłówki zaimkowe: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające: wann?, wohin?, wo?;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Podawanie dat typu w roku 1998.
2. Funkcje językowe:
 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Części ciała;
 • Sport;
 • Urodziny, święta;
 • Przepisy kulinarne;
 • Wyrażanie zamiarów i planów, podziękowania, opinii na dany temat;
 • Dom, mieszkanie.
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • Przyimki z Celownikiem, z Celownikiem i Biernikiem oraz przyimki z Biernikiem;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym;
 • Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Czas Perfekt;
 • Szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu: dass, weil, damit, wenn; obwohl, als, wenn;
 • Odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych;
 • Bezokolicznik z zu i bez zu;
 • Daty.
2. Funkcje językowe:
 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy;
 • Święta;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja;
 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii: Die Mutter sagt/ meint/ findet, Er sagt, dass...;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Prowadzenie rozmowy, rozpoczynanie i wprowadzenie tematu.