tel: 22 517-13-00
faks: 22 517-13-01
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpiada z j. angielskiego - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z języka angielskiego. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z języka obcego.

Olimpiada odbędzie się 11.12.2019 r. Oprócz olimpiady z języka angielskiego, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, historii, przyrody, geografii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z języka angielskiego otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.


ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA IV szkoły podstawowej

 • czas Present simple i Present continous, zdania pytające, przeczące i oznajmujące,
 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: "saxon genitive",
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • czasownik "to be", "have got", "have", "can",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • liczebniki główne,
 • pytajniki: where, who, when, what, how, which,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no,
 • tworzenie pytań szczegółowych,
 • rodzajniki: a/an,
 • przedmioty w życiu codziennym,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • nazwy przedmiotów szkolnych,
 • mój dom i mieszkanie, meble,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • ja i moja rodzina,
 • moje miasto i wieś,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • informacje o umiejętnościach,
 • kraje i narodowości, (główne kraje europejskie, USA, Kanada, Australia),
 • praca naszych rodziców - popularne zawody.

 

KLASA V szkoły podstawowej

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • czas Past simple,
 • zaimki dzierżawcze,
 • liczebniki porządkowe, daty,
 • rodzajnik nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki nieokreślone some, any,no,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • pytajniki: whose, why,
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • przedmioty w klasie,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • wygląd człowieka: wzrost, fryzura, oczy,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie i napoje, owoce i warzywa,
 • części ciała i ubrania,
 • Londyn i New York - najciekawsze obiekty turystyczne i najważniejsze fakty o tych miastach,
 • kraje świata, gdzie j. angielski jest językiem ojczystym; ich stolice i najważniejsze atrakcje turystyczne.

 

KLASA VI szkoły podstawowej

 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej,
 • czasy: Future simple i "going to" dla przyszłości, Past continuous, Present perfect,
 • porównania z as ... as,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • określniki: "many/much, (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • pytania: "How much ?", "How many ?",
 • czasowniki modalne: "can; must; should, would, could, shall" oraz have to,
 • tryb rozkazujący,
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • wyrażanie swojego hobby i zainteresowań,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • praca człowieka, zawody,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy,
 • różne formy transportu, turystyka i podróże,
 • angielski jako język światowy,
 • najwybitniejsi współcześni artyści i sportowcy z USA, W. Brytanii i Australii,
 • tradycyjne święta w USA i W. Brytanii.

 

KLASA VII szkoły podstawowej

 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • wyrażanie przyszłości: czasy: future simple, present continuous i "be going to",
 • czasowniki modalne: "need, may, might", oraz wyrażenie "be allowed" i "be able",
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I typu,
 • spójniki,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • strona bierna - czasy simple,
 • podróżowanie, wakacje,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowie, choroby,
 • pogoda, krajobrazy,
 • wybitne postacie z historii USA i W. Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych.

 

KLASA VIII szkoły podstawowej

 • zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej,
 • czas: Present perfect continuous,
 • zdania warunkowe II typu,
 • "so, such, enough, too",
 • "phrasal verbs",
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • przyimek z czasownikiem, rzeczownikie i przymiotnikiem,
 • udzielanie rad,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, TV, literatura,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa.

 

KLASA III gimnazjum

 • zakres materiału dla szkoły podstawowej i II klasy gimnazjum,
 • czas Past perfect simple,
 • "question tags",
 • bezokolicznik bierny, (m.in. po czasownikach modalnych),
 • zdania warunkowe III typu,
 • phrasal verbs - czasowniki wieloczłonowe,
 • so i neither/nor,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • przyimek z przymiotnikiem i rzeczownikiem,
 • pytania pośrednie, mowa zależna,
 • problemy społeczne, organizacja życia społecznego,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • przepraszanie i dziękowanie, reakcja na nie,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • świat przyrody,
 • człowiek, opis wyglądu i cechy osobowości - zakres rozszerzony,
 • tablice i afisze/plakaty informacyjne.