tel: 22 517-13-00
faks: 22 517-13-01
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpiada z fizyki - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z fizyki. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z fizyki.

Olimpiada odbędzie się 12.12.2019 r. Oprócz olimpiady z fizyki, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, przyrody, chemii i geografii.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane jest 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z fizyki otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.


ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA VII szkoły podstawowej

1. Oddziaływania:

 • rodzaje i skutki oddziaływań;
 • siła i jej cechy;
 • pomiar siły;
 • siła wypadkowa i równoważąca;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona.

2. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji;
 • budowa materii;
 • atomy i cząsteczki;
 • założenia kinetyczno - cząsteczkowej budowy materii;
 • siły spójności i siły przylegania;
 • menisk i napięcie powierzchniowe;
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • kryształy;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • zmiany stanów skupienia;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał;
 • masa a ciężar ciała;
 • masa oraz gęstość ciał.

3. Ruch:

 • prędkość chwilowa i średnia;
 • przyspieszenie;
 • jednostki prędkości;
 • droga w ruchu jednostajnie prostoliniowym;
 • swobodne spadanie ciał;
 • ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony.

KLASA VIII szkoły podstawowej

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia konkursowe do klasy VII oraz:

1. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki;
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii);
 • maszyny proste;
 • energia i jej rodzaje.

2. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy;
 • cieplny przepływ energii;
 • I zasada termodynamiki;
 • ciepło właściwe;
 • bilans cieplny;
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia;
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

3. Elektrostatyka:

 • sposoby elektryzowania ciał;
 • oddziaływania między ciałami naelektryzowanymi;
 • budowa atomu;
 • pole elektryczne;
 • izolatory i przewodniki;
 • napięcie elektryczne.