tel: 22 517-13-00
faks: 22 517-13-01
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpiada z chemii - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z chemii. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z chemii.

Olimpiada odbędzie się 12.12.2019 r. Oprócz olimpiady z chemii, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, przyrody, fizyki i geografii.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane jest 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z chemii otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.


ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA VII szkoły podstawowej

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
 12. Atomy i cząsteczki.
 13. Budowa atomów, izotopy.
 14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 18. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
 19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.

KLASA VIII szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:

 1. Rodzaje wiązań chemicznych.
 2. Związki jonowe i kowalencyjne.
 3. Jony metali i niemetali.
 4. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 5. Prawo zachowania masy.
 6. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 7. Równania reakcji chemicznych.
 8. Obliczenia stechiometryczne.
 9. Rodzaje reakcji chemicznych.
 10. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 11. Powietrze, jego skład i właściwości.
 12. Właściwości azotu.
 13. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 14. Ozon i dziura ozonowa.
 15. Właściwości tlenku węgla (IV).
 16. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 17. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 18. Związki wodoru z niemetalami.
 19. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 20. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
 21. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
 22. Woda i roztwory wodne.
 23. Właściwości wody.
 24. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 25. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 26. Tlenki metali i niemetali.
 27. Elektrolity i nieelektrolity.
 28. Wodorotlenki i zasady.
 29. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 30. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 31. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 32. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
 33. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 34. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 35. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 36. Kwasy w naszym otoczeniu.
 37. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 38. Kwasy mocne i słabe.
 39. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 40. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
 41. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
 42. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
 43. Reakcje strąceniowe.
 44. Właściwości i zastosowanie soli.
 45. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 46. Reakcje metali z kwasami.
 47. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.